Резервни части за газов котел Clas ONE

.

Моля кликнете върху изображението, за да видите подробности

0101. Запалителен и детекторен електрод

Поръчай

0110. Изолация (преден панел)

Поръчай

0111. Обменник 24 kW, 30 kW, 35 kW

Поръчай

0114. Горелка 24 kW, 30 kW, 35 kW

Поръчай

0116. Door assy

Поръчай

0117. Сифон за конденз

Поръчай

0120. Панел (изолационен – заден)

Поръчай

0122. Скоба

Поръчай

0123. Отдушник

Поръчай

0124. Температурен датчик + скоба

Поръчай

0150. Маркуч за кондез

Поръчай

0151. Гъвкава тръба

Поръчай

0152. У-образна връзка + тръби

Поръчай

0171. Уплътнение (горелка)

Поръчай

0172. Уплътнение (запалителен електрод)

Поръчай

0173. Уплътнение за врата

Поръчай

0178. О-пръстен 17.86 х 2.62

Поръчай

0179. О-пръстен 18 х 2.8

Поръчай

0201. Газов клапан

Поръчай

0202. Вентилатор

Поръчай

0208. Gas Diaphragm

Поръчай

0211. Venturi 24 kW, 30 kW, 35 kW

Поръчай

0213. Заглушител

Поръчай

0214. Тръба за газ 24 kW, 30 kW, 35 kW

Поръчай

0217. CH Adapter 3/4″

Поръчай

0218. БГВ Адаптор

Поръчай

0223. Дренажен винт

Поръчай

0261. Скоба

Поръчай

0271. Уплътнение за вентилатор

Поръчай

0282. Уплътнителен лист D: 24-18.2-1.5

Поръчай

0283. О-пръстен 17,86 х 2,62

Поръчай

0286. Уплътнение

Поръчай

0310. Покривен панел

Поръчай

0312. Отвор за тестване на димните газове

Поръчай

0315. Вана

Поръчай

0370. Уплътнителен пръстен 80мм

Поръчай

0371. Уплътнение

Поръчай

0401. Разширителен съд 8л.

Поръчай

0415. Странични панели – ляв и десен

Поръчай

0417. Преден панел

Поръчай

0420. Подпора за разширителен съд – 8л.

Поръчай

0423. Plate wire box

Поръчай

0501. Flow group

Поръчай

0503. Предпазен клапан 3 bar

Поръчай

0507. Санитарен топлообменник

Поръчай

0514. By-pass

Поръчай

0519. Interface ‘System +’ Open

Поръчай

0521. Подпора за хидравлична група

Поръчай

0550. Тръба (предпазен клапан)

Поръчай

0551. Тръба

Поръчай

0557. Тръба (БГВ връщаща)

Поръчай

0560. Скоба D:10

Поръчай

0562. Скоба D:18

Поръчай

0563. Скоба D:12

Поръчай

0565. Скоба

Поръчай

0581. О-пръстен 17.96 х 2.62

Поръчай

0582. О-пръстен 17.86 х 2.62

Поръчай

0582. О-пръстен 17.04 х 3.53

Поръчай

0588. Уплътнение на обменник

Поръчай

0590. О-пръстен 11.91 х 2.62

Поръчай

0601. Връщаща група

Поръчай

0602. Превключвател за ниско налягане

Поръчай

0603. Температурен датчик със скоба

Поръчай

0604. Помпа

Поръчай

0605. Мотор (трипътен вентил)

Поръчай

0606. Сензор

Поръчай

0607. Капачка на разходомер

Поръчай

0610. Мотор с пружина за трипътен вентил

Поръчай

0612. Тапа

Поръчай

0613. Скоба D10

Поръчай

0614. Автоматичен обезвъздушител

Поръчай

0615. Дренажен кран

Поръчай

0616. Воден филтър

Поръчай

0620. Комплект за допълващ кран

Поръчай

0622. Байпас

Поръчай

0623. Възвратен клапан

Поръчай

0650. Тръба (разширителен съд)

Поръчай

0651. Тръба (C. H. return)

Поръчай

0653. Байпас тръба

Поръчай

0660. Скоба D:10

Поръчай

0663. У-образна скоба

Поръчай

0664. Скоба

Поръчай

0665. Скоба

Поръчай

0666. Скоба

Поръчай

0667. Скоба

Поръчай

0668. Скоба

Поръчай

0671. Скоба

Поръчай

0672. Скоба

Поръчай

0809. Уплътнение

Поръчай

0814. Контролен панел – предна част

Поръчай

0815. Основна платка

Поръчай

0816. Платка – дисплей

Поръчай

0824. Контролен панел – задна (основна) част

Поръчай

0825. Манометър 0-4 bar

Поръчай

0826. Контролен панел – долна част

Поръчай

0842. Контролен панел – панта

Поръчай

0842. Платка – WiFi REM3

Поръчай

0879. Сензор за температура на термистора на котела

Поръчай

0880. Кабел

Поръчай

0881. Конектор

Поръчай

0903. Връзка за топла вода

Поръчай

0904. Кран за газ

Поръчай

0905. Кран студена вода

Поръчай

0906. Кран воден поток и връщаща

Поръчай

0910. Монтажна планка за стена

Поръчай

0915. Уплътнение за кран за газ

Поръчай

0917. Уплътнителен лист D: 24-17-1.5

Поръчай

0939. Шайба D: 18.4-12.2-1.5

Поръчай

5020. Reductors (kit)

Поръчай