Vitodens 100-W
Диаметър Обем Производителност
ø350 100 l 300 m³/h
ø350 50 l 150 m³/h

Цена по договаряне

Спецификация
Поръчай