В допълнение, изискванията за емисии на NOx в страните от ЕС с Китай и САЩ имат много ниска програма за горелки с NOx. и. PLN означава Premix-LowNOx – система, която комбинира премикса с повърхностно изгаряне. Основното предимство на тази горивна система е, че могат да бъдат ползвани горивните камери с много по-малки геометрии при стандартни котли и могат да бъдат постигнати нива на NOx под 20 mg / kWh. С газова горелка WM-G50 (до 11 000 kW) и горелки с двойно гориво WM-GL20 (до 2 000 kW) или WKmono-GL80 (до 17 000 kW), ниската NOx версия на програмата 4LN с стойности ARF и NOx е под 30 mg / kWh (за газ). Версията на горелката 4LN включва система за рециркулация на отработените газове, чиито компоненти за управление са интегрирани в горелката. Специално конструираните смесители и цифровото управление на стрелбата гарантират, че се поддържат доказани качества като надеждно запалване, висока стабилност на пламъка и безопасна работа.

Weishaupt Ultra LowNOx до . 4.200 kW

PLN-горелки за горивните камери с много по-малки геометрии

виж повече за горелки Weishaupt