От 01.04.2021 предлагаме новия модел Vitodens 100-W. Котелът е с модулация 1:10 (предишен модел – 1:6). Новият модел предлага контрол на горивния процес Lambda Pro и има вграден Wi-Fi, който позволява дистанционен контрол, диагностика и пуск.