Vitodens 100-W

MB-VEF GasMultiBloc включва филтър, контрол на съотношението газ-въздух, два вентила от клас А и пресостат.

 • Обхват на изходното налягане 0,5 ÷ 100 милибара, температура на околната среда -15 ÷ 70oC.
 • Максимално работно налягане: 360 mbar
 • Съотношение V = pгорелка/pвентилатор, въздух 0.75:1 up to 3:1.
 • Монтиране на различни видове пресостати: GW A5, GW A2, NB A2, UB A2. Стандартно оборудван с GW 150 A5.
 • Модулният комплект осигурява индивидуални решения, включващи систама за контрол на клапаните, пресостати – мин/макс и ограничители на налягането.
 • Подходящи за газове от семейства 1, 2, 3 и други неутрални газообразни среди.

2015 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W

MB-VEF GasMultiBloc включва филтър, контрол на съотношението газ-въздух, два вентила от клас А и пресостат.

 • Обхват на изходното налягане 0,5 ÷ 100 милибара, температура на околната среда -15 ÷ 70oC.
 • Максимално работно налягане: 360 mbar
 • Съотношение V = pгорелка/pвентилатор, въздух 0.75:1 up to 3:1.
 • Монтиране на различни видове пресостати: GW A5, GW A2, NB A2, UB A2. Стандартно оборудван с GW 150 A5.
 • Модулният комплект осигурява индивидуални решения, включващи систама за контрол на клапаните, пресостати – мин/макс и ограничители на налягането.
 • Подходящи за газове от семейства 1, 2, 3 и други неутрални газообразни среди.

3894 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W

MB-VEF GasMultiBloc включва филтър, контрол на съотношението газ-въздух, два вентила от клас А и пресостат.

 • Обхват на изходното налягане 0,5 ÷ 100 милибара, температура на околната среда -15 ÷ 70oC.
 • Максимално работно налягане: 360 mbar
 • Съотношение V = pгорелка/pвентилатор, въздух 0.75:1 up to 3:1.
 • Монтиране на различни видове пресостати: GW A5, GW A2, NB A2, UB A2. Стандартно оборудван с GW 150 A5.
 • Модулният комплект осигурява индивидуални решения, включващи систама за контрол на клапаните, пресостати – мин/макс и ограничители на налягането.
 • Подходящи за газове от семейства 1, 2, 3 и други неутрални газообразни среди.

4026 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай