Vitodens 100-W

MB-ZR GasMultiBloc, двустепенен; компактно устройство комбиниращо филтър, регулатор, клапани и превключвател за минимално налягане.

  • Диапазон на входно налягане: 15-360 mbar;
  • Диапазон на изходно налягане: 4-50 mbar;
  • Максимално работно налягане: 360 mbar;
  • Защитна степен IP54

1797 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W

MB-ZR GasMultiBloc, двустепенен; компактно устройство комбиниращо филтър, регулатор, клапани и превключвател за минимално налягане.

  • Диапазон на входно налягане: 15-360 mbar;
  • Диапазон на изходно налягане: 4-50 mbar;
  • Максимално работно налягане: 360 mbar;
  • Защитна степен IP54

2159 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W

MB-ZR GasMultiBloc, двустепенен; компактно устройство комбиниращо филтър, регулатор, клапани и превключвател за минимално налягане.

  • Диапазон на входно налягане: 15-360 mbar;
  • Диапазон на изходно налягане: 4-50 mbar;
  • Максимално работно налягане: 360 mbar;
  • Защитна степен IP54

2323 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W

MB-ZR GasMultiBloc, двустепенен; компактно устройство комбиниращо филтър, регулатор, клапани и превключвател за минимално налягане.

  • Диапазон на входно налягане: 15-360 mbar;
  • Диапазон на изходно налягане: 4-20 mbar;
  • Максимално работно налягане: 360 mbar;
  • Защитна степен IP54

2484 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W

MB-ZR GasMultiBloc, двустепенен; компактно устройство комбиниращо филтър, регулатор, клапани и превключвател за минимално налягане.

  • Диапазон на входно налягане: 15-360 mbar;
  • Диапазон на изходно налягане: 4-50 mbar;
  • Максимално работно налягане: 360 mbar;
  • Защитна степен IP54

2484 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W

MB-ZR GasMultiBloc, двустепенен; компактно устройство комбиниращо филтър, регулатор, клапани и превключвател за минимално налягане.

  • Диапазон на входно налягане: 15-360 mbar;
  • Диапазон на изходно налягане: 4-20 mbar;
  • Максимално работно налягане: 360 mbar;
  • Защитна степен IP54

3142 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W

MB-ZR GasMultiBloc, двустепенен; компактно устройство комбиниращо филтър, регулатор, клапани и превключвател за минимално налягане.

  • Диапазон на входно налягане: 15-360 mbar;
  • Диапазон на изходно налягане: 4-50 mbar;
  • Максимално работно налягане: 360 mbar;
  • Защитна степен IP54

3142 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай