Vitodens 100-W
  • IP 54
  • Пропускливост или утечки се визуализират чрез светлинен диод.
  • Обем за тестване ≤ 4 l. Кратък период на изпитване: мин. 10 s, мах. 26 s.
  • Могат VPS 504 също да се използват за контрол на електромагнитни клапани Dungs до DN 80, със или без байпас.
  • Подходящи за елекромагнитни вентили, двойни електромагнитни вентили и газови мултиблокове.
  • Подходящи за газове от семейства 1, 2, 3 и други неутрални газообразни среди.

1659 лв.

с ДДС
Спецификация
Заяви интерес