Vitodens 100-W
  • Предпазни  изпускателни клапани  FRSBV Dungs са  с вградена пружина с регулируемо налягане на реакцията.
  • FRSBV се използва за газови горелки и газово оборудване.
  • Подходящ за газове от газови семейства 1, 2, 3 и други неутрални газообразни среди.
  • Без цветни метали, подходящи за газове до максимум 0,1% H2S.

1299,00 лв. с ДДС

Спецификация
Поръчай