Vitodens 100-W
 • Автоматична комбинирана горелка
 • Мощност: 70 – 340kW
 • Гориво: природен газ, пропан-бутан, нафта
 • Вграден мениджър на горене
 • Регулиране: газ-модулиращо, нафта-двустепенно
 • Входно налягане на газ: 15-300 mbar
 • Изпълнение: ZM
 • Обхватът на поръчката включва комплект газова арматурa
 • Производител: Weishaupt

15 549.00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Автоматична комбинирана горелка
 • Мощност: 125 – 550 kW
 • Гориво: природен газ, пропан-бутан, нафта
 • Вграден мениджър на горене
 • Регулиране: газ-модулиращо, нафта-двустепенно
 • Входно налягане на газ: 15-300 mbar
 • Изпълнение: ZM
 • Обхватът на поръчката включва комплект газова арматурa
 • Производител: Weishaupt

16 773.00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай