Vitodens 100-W
 • Автоматична горелка с дигитално управление
 • Мощност: 55 – 1250 kW
 • Гориво: Природен газ, пропан-бутан
 • Регулиране: модулиращо
 • Изпълнение: ZM- стандартно, ZM-LN- ниски емисии на NОx
 • Вграден шумозаглушител за по- ниски нива на шум
 • Поръчка на честотен регулатор интегриран в двигателя на вентилатора (опция)
 • eBUS- връзка за комуникация с други дигитални системи
 • Производител – Weishaupt

По запитване

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Автоматична горелка с дигитално управление
 • Мощност: 250– 2600 kW
 • Гориво: Природен газ, пропан-бутан
 • Регулиране: модулиращо
 • Изпълнение: ZM- стандартно, ZM-LN- ниски емисии на NОx
 • Вграден шумозаглушител за по- ниски нива на шум
 • Поръчка на честотен регулатор интегриран в двигателя на вентилатора (опция)
 • eBUS- връзка за комуникация с други дигитални системи
 • Производител – Weishaupt

По запитване

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Автоматична горелка с вграден мениджър на горене
 • Мощност: 450– 6200 kW
 • Гориво: Природен газ, пропан-бутан
 • Регулиране: модулиращо
 • Изпълнение: ZM- стандартно, ZM-LN- ниски емисии на NОx
 • Вграден шумозаглушител за по- ниски нива на шум
 • Поръчка на честотен регулатор интегриран в двигателя на вентилатора (опция)
 • eBUS- връзка за комуникация с други дигитални системи
 • Производител – Weishaupt

По запитване

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Автоматична горелка с вграден мениджър на горене W-FM 100 серийно
 • Мощност: 800– 11 000 kW
 • Гориво: Природен газ, пропан-бутан
 • Регулиране: модулиращо
 • Изпълнение: ZM- стандартно, ZM-LN- ниски емисии на NОx
 • Вграден шумозаглушител за по- ниски нива на шум
 • Поръчка на честотен регулатор интегриран в двигателя на вентилатора (опция)
 • eBUS- връзка за комуникация с други дигитални системи
 • За по- ниски разходи на електроенергия с опция за кислородно и честотно регулиране (заедно с поръчка на W-FM 200)
 • Производител – Weishaupt

По запитване

Спецификация
Поръчай