Vitodens 100-W
 • Автоматична горелка с дигитално управление
 • Мощност: 65 – 1250 kW
 • Гориво: прирoден газ/пропан-бутан/био газ и нафта
 • Регулиране: модулиращо-газ, тристепенно, модулиращо- нафта
 • Вграден шумозаглушител за по- ниски нива на шум
 • eBUS- връзка за комуникация с други дигитални системи
 • За по- ниски разходи на електроенергия с опция за кислородно и честотно регулиране
 • Възможност за поръчка на магнеткуплунг
 • Производител – Weishaupt

По запитване

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Автоматична горелка с вграден мениджър на горене
 • Мощност: 150 – 2450 kW
 • Гориво: прирoден газ/пропан-бутан/био газ и нафта
 • Регулиране: модулиращо-газ, тристепенно, модулиращо- нафта
 • Вграден шумозаглушител за по- ниски нива на шум
 • eBUS- връзка за комуникация с други дигитални системи
 • За по- ниски разходи на електроенергия с опция за кислородно и честотно регулиране
 • Възможност за поръчка на магнеткуплунг
 • Производител – Weishaupt

По запитване

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Автоматична горелка с дигитално управление
 • Мощност: 350 – 5700 kW
 • Гориво: прирoден газ/пропан-бутан/био газ и нафта
 • Регулиране: модулиращо-газ, тристепенно, модулиращо- нафта
 • Вграден шумозаглушител за по- ниски нива на шум
 • eBUS- връзка за комуникация с други дигитални системи
 • За по- ниски разходи на електроенергия с опция за кислородно и честотно регулиране
 • Възможност за поръчка на магнеткуплунг
 • Производител – Weishaupt

По запитване

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Автоматична горелка с вграден мениджър на горене W-FM 100 серийно
 • Мощност: 800 – 11 000 kW
 • Гориво: прирoден газ/пропан-бутан/био газ и нафта
 • Регулиране: модулиращо-газ, тристепенно, модулиращо- нафта
 • Вграден шумозаглушител за по- ниски нива на шум
 • eBUS- връзка за комуникация с други дигитални системи
 • За по- ниски разходи на електроенергия с опция за кислородно и честотно регулиране
 • Възможност за поръчка на магнеткуплунг
 • Производител – Weishaupt

По запитване

Спецификация
Поръчай