Vitodens 100-W
 • Автоматична горелка с дигитално управление
 • Мощност: 75 – 1120 kW
 • Гориво: нафта (EL)
 • Регулиране: тристепенно, модулиращо
 • Вграден шумозаглушител за по- ниски нива на шум
 • Поръчка на честотен регулатор интегриран в двигателя на вентилатора (опция)
 • eBUS- връзка за комуникация с други дигитални системи
 • Производител – Weishaupt

По запитване

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Автоматична горелка с дигитално управление
 • Мощност: 400 – 2600 kW
 • Гориво: нафта (EL)
 • Регулиране: тристепенно, модулиращо
 • Вграден шумозаглушител за по- ниски нива на шум
 • Поръчка на честотен регулатор интегриран в двигателя на вентилатора (опция)
 • eBUS- връзка за комуникация с други дигитални системи
 • Производител – Weishaupt

По запитване

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Автоматична горелка с вграден мениджър на горене
 • Мощност: 800 – 5700 kW
 • Гориво: нафта (EL)
 • Регулиране: тристепенно, модулиращо
 • Вграден шумозаглушител за по- ниски нива на шум
 • Поръчка на честотен регулатор интегриран в двигателя на вентилатора (опция)
 • eBUS- връзка за комуникация с други дигитални системи
 • Производител – Weishaupt

По запитване

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Автоматична горелка с вграден мениджър на горене W-FM 100
 • Мощност: 1 200 – 11 000 kW
 • Гориво: нафта (EL)
 • Регулиране: тристепенно, модулиращо
 • Вграден шумозаглушител за по- ниски нива на шум
 • Поръчка на честотен регулатор интегриран в двигателя на вентилатора (опция)
 • eBUS- връзка за комуникация с други дигитални системи
 • Производител – Weishaupt

По запитване

Спецификация
Поръчай