Vitodens 100-W
 • Нова промишлена горелка с дигитално управление
 • Мощност: 1200 – 13000 kW
 • Гориво: Природен газ, пропан-бутан
 • Регулиране: модулиращо
 • Опростени пусково наладъчни дейности.
 • Без разходи за външна вентилаторна станция (вентилатора е вграден)
 • Намаляват електро консумацията вентилатора на горелката (използват се двигатели от клас IE3)
 • Без разходи за проектиране и изграждане на вентилационната система
 • Производител – Weishaupt

По запитване

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Нова промишлена горелка с дигитално управление
 • Мощност: 1600 – 17000 kW
 • Гориво: Природен газ, пропан-бутан
 • Регулиране: модулиращо
 • Опростени пусково наладъчни дейности.
 • Без разходи за външна вентилаторна станция (вентилатора е вграден)
 • Намаляват електро консумацията вентилатора на горелката (използват се двигатели от клас IE3)
 • Без разходи за проектиране и изграждане на вентилационната система
 • Производител – Weishaupt

По запитване

Спецификация
Поръчай