Vitodens 100-W

Газ анализатор MULTILYZER STX (O2, CO, NOx) с принтер

 • All-in-one: Анализ димни газове, измерване на налягане (диференциално), температура (диференциално), измерване на дебит (посредством FlowTemp ST®), измерване на прах (посредством STM 225)
 • ECO-сензор: Издръжлив,  O2 сензор, без съдържание на олово с оптимизирана фаза на калибриране и бързо време за реакция
  както и устойчивост за биогорива
 • Измервателни клетки в комбинация: O2, CO/H2, NOx
 • Мониторинг CO въздуха в помещението
 • qA измерване на средна стойност съгласно 1. BimSchV
 • Измерването е възможно в две активни нива на дисплея
 • Бързи функционални клавиши за директен достъп до данни
 • Протоколи за измерване като QR код, съхранение на база данни, управление на данни за клиенти
 • 5-годишна гаранция за измервателната клетка O2
 • Съвемстим с  CAPBs®

5 913,00 лв

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W

Газ анализатор MULTILYZER STX (O2, CO, NOx, SO2) с принтер

 • All-in-one: Анализ димни газове, измерване на налягане (диференциално), температура (диференциално), измерване на дебит (посредством FlowTemp ST®), измерване на прах (посредством STM 225)
 • ECO-сензор: Издръжлив,  O2 сензор, без съдържание на олово с оптимизирана фаза на калибриране и бързо време за реакция
  както и устойчивост за биогорива
 • Измервателни клетки в комбинация: O2, CO/H2, NOx, SO2
 • Мониторинг CO въздуха в помещението
 • qA измерване на средна стойност съгласно 1. BimSchV
 • Измерването е възможно в две активни нива на дисплея
 • Бързи функционални клавиши за директен достъп до данни
 • Протоколи за измерване като QR код, съхранение на база данни, управление на данни за клиенти
 • 5-годишна гаранция за измервателната клетка O2
 • Съвемстим с  CAPBs®

7 203, 00 лв

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W

Газ анализатор MULTILYZER STX (O2, CO, NOx, SO2, COhigh) с принтер

 • All-in-one: Анализ димни газове, измерване на налягане (диференциално), температура (диференциално), измерване на дебит (посредством FlowTemp ST®), измерване на прах (посредством STM 225)
 • ECO-сензор: Издръжлив,  O2 сензор, без съдържание на олово с оптимизирана фаза на калибриране и бързо време за реакция
  както и устойчивост за биогорива
 • Измервателни клетки в комбинация: O2, CO/H2, NOx, SO2, COhigh
 • Мониторинг CO въздуха в помещението
 • qA измерване на средна стойност съгласно 1. BimSchV
 • Измерването е възможно в две активни нива на дисплея
 • Бързи функционални клавиши за директен достъп до данни
 • Протоколи за измерване като QR код, съхранение на база данни, управление на данни за клиенти
 • 5-годишна гаранция за измервателната клетка O2
 • Съвемстим с  CAPBs®

8 494, 00 лв

с ДДС
Спецификация
Поръчай