Vitodens 100-W
 • Преглед и оценка на качеството на питейната вода
 • Измерване на рН, електропроводимост, немска твърдост, соленост и температура
 • Благодарение на автоматичната температурна компенсация и превключване на обхвата на измерване, електропроводимостта има висока точност на измерване.
 • Проводимост : 0 / 50000 μS/cm
 • pH : 0 / 14
 • Температура : -5 / +60 °C
 • Соленост : 0/25000 ppm
 • TSD : 0/50000 mg/l
 • Твърдост :  °dH, °fH

Точност

 • Проводимост: ± 2 μS / cm (<199 μS / cm)
 • ±5 μS/cm (200 > 499 μS/cm)
 • ±20 μS/cm (500 > 1.999 μS/cm)
 • ±0,2 mS/cm (2,00 > 19,99 mS/cm)
 • ±0,5 mS/cm (20,00 > 50,00 mS/cm)
 • TDS: 0,01 g/l
 • pH-Wert: ±0,01 pH
 • Температура: ± 0.5 ° С

Комуникация

 • Bluetooth® интерфейс
 • Свързаност с всички уреди Afriso BlueLine както и всички снартфони и таблети посредством App

1 525.00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай