Vitodens 100-W
  • Газов стенен кондензен котел за отопление и битова гореща вода, двуконтурен (с вграден топлообменник за БГВ) и едно-контурен за работа с външен бойлер
  • Модулация 1:6
  • Коефициент на ефективност до 98% (Hs)/109% (Hi)
  • Интегриран мембранен разширителен съд
  • Топлообменник Inox-Radial от неръждаема стомана – за надеждна и високоефективна работа с пълноценно използване на топлината от конденза
  • Вентилатор с регулиране на оборотите за тиха и енергоспестяваща работа
  • Модулираща цилидрична горелка MatriX
  • Високоефективна помпа
  • Управление по константна или по външна температура
  • Нов осветен LCD-Touch дисплей за лесно и комфортно обслужване

22 500,00 лв.

без ДДС
Спецификация
Поръчай