Vitodens 100-W

SBK  3000 готов сглобен колектор – 2 линии (100-465 л/ч)

Art.Nr.: 6013152020
Готов сглобен колектор за 2 линии, 235 мм.

343 лв. с ДДС

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W

SBK  3000 готов сглобен колектор – 3 линии (100-465 л/ч)

Art.Nr.: 6013152030
Готов сглобен колектор за 3 линии, 290 мм.

414 лв. с ДДС

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W

SBK  3000 готов сглобен колектор – 4 линии (100-465 л/ч)

Art.Nr.: 6013152040
Готов сглобен колектор за 4 линии, 345 мм.

487 лв. с ДДС

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W

SBK  3000 готов сглобен колектор – 5 линии (100-465 л/ч)

Art.Nr.: 6013152050
Готов сглобен колектор за 5 линии, 400 мм.

557 лв. с ДДС

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W

SBK  3000 готов сглобен колектор – 6 линии (100-465 л/ч)

Art.Nr.: 6013152060
Готов сглобен колектор за 6 линии, 455 мм.

626 лв. с ДДС

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W

SBK  3000 готов сглобен колектор – 7 линии (100-465 л/ч)

Art.Nr.: 6013152070
Готов сглобен колектор за 7 линии, 510 мм.

701 лв. с ДДС

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W

SBK  3000 готов сглобен колектор – 8 линии (100-465 л/ч)

Art.Nr.: 6013152080
Готов сглобен колектор за 8 линии, 565 мм.

773 лв. с ДДС

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W

SBK  3000 готов сглобен колектор – 9 линии (100-465 л/ч)

Art.Nr.: 6013152090
Готов сглобен колектор за 9 линии, 620 мм.

845 лв. с ДДС

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W

SBK  3000 готов сглобен колектор – 10 линии (100-465 л/ч)

Art.Nr.: 6013152100
Готов сглобен колектор за 10 линии, 675 мм.

917 лв. с ДДС

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W

SBK  3000 готов сглобен колектор – 11 линии (100-465 л/ч)

Art.Nr.: 6013152110
Готов сглобен колектор за 11 линии, 730 мм.

991 лв. с ДДС

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W

SBK  3000 готов сглобен колектор – 12 линии (100-465 л/ч)

Art.Nr.: 6013152120
Готов сглобен колектор за 12 линии, 785 мм.

1063 лв. с ДДС

Спецификация
Поръчай