Индсис ЕООД

София, 1715
жк Младост 4
Бл. 408, вх.1, Магазин 3

Вижте упътване как да ни намерите

Управител:

Димо Лилов
Тел: +359 885 250 192
Тел: +359 2 494 22 01
E-mail: dimo@indsys.bg

Tърговски отдел:

Тел: +359 887 980 877
E-mail: info@indsys.bg

Производствена база:

гр. Първомай, ул. Бузлуджа №3

Управител – Ангел Христов
Тел: +359 899 153 922

Началник цех – Динко Господинов
Тел: +359 899 193 171