Vitodens 100-W
 • VITOCAL 222-S, 230 V, отопл. мощност 3.2 до 5.7 kW тип AWB-M 201.D04 за отопление. COP 4,6 (A7/W35°С, Δt 5К) .
 • Производител – Viessmann
 • Активно охлаждане
 • Вграден трипътен вентил
 • Вграден проточен подгревател
 • Максималбна температура на подаване при -15 , 60 градуса

12 600,00 лв.

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • VITOCAL 222-S, 230 V, отопл. мощност 3.8 -6.6 kW тип AWB-M 201.D06 за отопление. COP 4,6 (A7/W35°С, Δt 5К) .
 • Производител – Viessmann
 • Активно охлаждане
 • Вграден трипътен вентил
 • Вграден проточен подгревател
 • Максималбна температура на подаване при -15 , 60 градуса

13 011,60 лв.

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • VITOCAL 222-S, 230 V, отопл. мощност 4.6-8.5 kW тип AWB-M 201.D08 за отопление. COP 4.7 (A7/W35°С, Δt 5К).
 • Производител – Viessmann
 • Активно охлаждане
 • Вграден трипътен вентил
 • Вграден проточен подгревател
 • Максималбна температура на подаване при -15 , 60 градуса

13 300,80 лв.

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • VITOCAL 222-S, 230 V, отопл. мощност 4.6-8.5 kW тип AWB-M 201.D08 за отопление. COP 4.7 (A7/W35°С, Δt 5К).
 • Производител – Viessmann
 • Активно охлаждане
 • Вграден трипътен вентил
 • Вграден проточен подгревател
 • Максималбна температура на подаване при -15 , 60 градуса

13 300,80 лв.

Спецификация
Поръчай