Vitodens 100-W
 • Нискотемпературен реверсивен котел на нафта/газ Тип PV10A01
 • Коефициент на ефективност за работа на нафта: 86 % (Hs)/92 % (Hi).
 • Управление Vitotronic 100 CC1 по константна температура
 • Допустимо работно налягане 5 Бар
 • Допустима температура на подаващата линия 110 градуса
 • Възможност за каскадиране
 • Производител Viessmann

9 189,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Нискотемпературен реверсивен котел на нафта/газ Тип PV10A02
 • Коефициент на ефективност за работа на нафта: 86 % (Hs)/92 % (Hi).
 • Управление Vitotronic 100 CC1 по константна температура
 • Допустимо работно налягане 5 Бар
 • Допустима температура на подаващата линия 110 градуса
 • Възможност за каскадиране
 • Производител Viessmann

9 991,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Нискотемпературен реверсивен котел на нафта/газ Тип PV10A03
 • Коефициент на ефективност за работа на нафта: 86 % (Hs)/92 % (Hi).
 • Управление Vitotronic 100 CC1 по константна температура
 • Допустимо работно налягане 5 Бар
 • Допустима температура на подаващата линия 110 градуса
 • Възможност за каскадиране
 • Производител Viessmann

10 848,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Нискотемпературен реверсивен котел на нафта/газ Тип PV10A04
 • Коефициент на ефективност за работа на нафта: 86 % (Hs)/92 % (Hi).
 • Управление Vitotronic 100 CC1 по константна температура
 • Допустимо работно налягане 5 Бар
 • Допустима температура на подаващата линия 110 градуса
 • Възможност за каскадиране
 • Производител Viessmann

12 880,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Нискотемпературен реверсивен котел на нафта/газ Тип PV10A05
 • Коефициент на ефективност за работа на нафта: 86 % (Hs)/92 % (Hi).
 • Управление Vitotronic 100 CC1 по константна температура
 • Допустимо работно налягане 5 Бар
 • Допустима температура на подаващата линия 110 градуса
 • Възможност за каскадиране
 • Производител Viessmann

14 786,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Нискотемпературен реверсивен котел на нафта/газ Тип PV10A06
 • Коефициент на ефективност за работа на нафта: 86 % (Hs)/92 % (Hi).
 • Управление Vitotronic 100 CC1 по константна температура
 • Допустимо работно налягане 5 Бар
 • Допустима температура на подаващата линия 110 градуса
 • Възможност за каскадиране
 • Производител Viessmann

16 807,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Нискотемпературен реверсивен котел на нафта/газ Тип PV10A07
 • Коефициент на ефективност за работа на нафта: 86 % (Hs)/92 % (Hi).
 • Управление Vitotronic 100 CC1 по константна температура
 • Допустимо работно налягане 5 Бар
 • Допустима температура на подаващата линия 110 градуса
 • Възможност за каскадиране
 • Производител Viessmann

20 738,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Нискотемпературен реверсивен котел на нафта/газ Тип PV1B073
 • Коефициент на ефективност за работа на нафта: 88 % (Hs)/94 % (Hi).
 • Управление Vitotronic 100 CC1 по константна температура
 • Допустимо работно налягане 6 Бар
 • Допустима температура на подаващата линия 110 градуса
 • Възможност за каскадиране
 • Производител Viessmann

26 683,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Нискотемпературен реверсивен котел на нафта/газ Тип PV1B074
 • Коефициент на ефективност за работа на нафта: 88 % (Hs)/94 % (Hi).
 • Управление Vitotronic 100 CC1 по константна температура
 • Допустимо работно налягане 6 Бар
 • Допустима температура на подаващата линия 110 градуса
 • Възможност за каскадиране
 • Производител Viessmann

30 380,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Нискотемпературен реверсивен котел на нафта/газ Тип PV1B075
 • Коефициент на ефективност за работа на нафта: 88 % (Hs)/94 % (Hi).
 • Управление Vitotronic 100 CC1 по константна температура
 • Допустимо работно налягане 6 Бар
 • Допустима температура на подаващата линия 110 градуса
 • Възможност за каскадиране
 • Производител Viessmann

35 529,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Нискотемпературен реверсивен котел на нафта/газ Тип PV1B076
 • Коефициент на ефективност за работа на нафта: 88 % (Hs)/94 % (Hi).
 • Управление Vitotronic 100 CC1 по константна температура
 • Допустимо работно налягане 6 Бар
 • Допустима температура на подаващата линия 110 градуса
 • Възможност за каскадиране
 • Производител Viessmann

40 634,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Нискотемпературен реверсивен котел на нафта/газ Тип PV1B077
 • Коефициент на ефективност за работа на нафта: 88 % (Hs)/94 % (Hi).
 • Управление Vitotronic 100 CC1 по константна температура
 • Допустимо работно налягане 6 Бар
 • Допустима температура на подаващата линия 110 градуса
 • Възможност за каскадиране
 • Производител Viessmann

48 102,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Нискотемпературен реверсивен котел на нафта/газ Тип PV1B078
 • Коефициент на ефективност за работа на нафта: 88 % (Hs)/94 % (Hi).
 • Управление Vitotronic 100 CC1 по константна температура
 • Допустимо работно налягане 6 Бар
 • Допустима температура на подаващата линия 110 градуса
 • Възможност за каскадиране
 • Производител Viessmann

50 315,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Нискотемпературен триходов котел на нафта/газ Тип SX2AD38
 • Коефициент на ефективност за работа на нафта: 89 % (Hs)/95 % (Hi).
 • Управление Vitotronic 100 CC1 по константна температура
 • Допустимо работно налягане 4 Бар
 • Допустима температура на подаващата линия 110 градуса
 • Интегрирана система за включване Therm-Control-не са необходими смесителна помпа и сет за повишаване температурата на водата от връщащата линия.
 • Производител Viessmann

8 715,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Нискотемпературен триходов котел на нафта/газ Тип SX2AD39
 • Коефициент на ефективност за работа на нафта: 89 % (Hs)/95 % (Hi).
 • Управление Vitotronic 100 CC1 по константна температура
 • Допустимо работно налягане 4 Бар
 • Допустима температура на подаващата линия 110 градуса
 • Интегрирана система за включване Therm-Control-не са необходими смесителна помпа и сет за повишаване температурата на водата от връщащата линия.
 • Производител Viessmann

9 961,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Нискотемпературен триходов котел на нафта/газ Тип SX2AD40
 • Коефициент на ефективност за работа на нафта: 89 % (Hs)/95 % (Hi).
 • Управление Vitotronic 100 CC1 по константна температура
 • Допустимо работно налягане 4 Бар
 • Допустима температура на подаващата линия 110 градуса
 • Интегрирана система за включване Therm-Control-не са необходими смесителна помпа и сет за повишаване температурата на водата от връщащата линия.
 • Производител Viessmann

10 942,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Нискотемпературен триходов котел на нафта/газ Тип SX2AD41
 • Коефициент на ефективност за работа на нафта: 89 % (Hs)/95 % (Hi).
 • Управление Vitotronic 100 CC1 по константна температура
 • Допустимо работно налягане 4 Бар
 • Допустима температура на подаващата линия 110 градуса
 • Интегрирана система за включване Therm-Control-не са необходими смесителна помпа и сет за повишаване температурата на водата от връщащата линия.
 • Производител Viessmann

12 632,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Нискотемпературен триходов котел на нафта/газ Тип SX2AD42
 • Коефициент на ефективност за работа на нафта: 89 % (Hs)/95 % (Hi).
 • Управление Vitotronic 100 CC1 по константна температура
 • Допустимо работно налягане 4 Бар
 • Допустима температура на подаващата линия 110 градуса
 • Интегрирана система за включване Therm-Control-не са необходими смесителна помпа и сет за повишаване температурата на водата от връщащата линия.
 • Производител Viessmann

14 507,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Нискотемпературен триходов котел на нафта/газ Тип SX2AD43
 • Коефициент на ефективност за работа на нафта: 89 % (Hs)/95 % (Hi).
 • Управление Vitotronic 100 CC1 по константна температура
 • Допустимо работно налягане 4 Бар
 • Допустима температура на подаващата линия 110 градуса
 • Интегрирана система за включване Therm-Control-не са необходими смесителна помпа и сет за повишаване температурата на водата от връщащата линия.
 • Производител Viessmann

17 983,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Нискотемпературен триходов котел на нафта/газ Тип SX2AD14
 • Коефициент на ефективност за работа на нафта: 89 % (Hs)/95 % (Hi).
 • Управление Vitotronic 100 CC1 по константна температура
 • Допустимо работно налягане 4 Бар
 • Допустима температура на подаващата линия 110 градуса
 • Интегрирана система за включване Therm-Control-не са необходими смесителна помпа и сет за повишаване температурата на водата от връщащата линия.
 • Производител Viessmann

20 846,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Нискотемпературен триходов котел на нафта/газ Тип SX2AD15
 • Коефициент на ефективност за работа на нафта: 89 % (Hs)/95 % (Hi).
 • Управление Vitotronic 100 CC1 по константна температура
 • Допустимо работно налягане 4 Бар
 • Допустима температура на подаващата линия 110 градуса
 • Интегрирана система за включване Therm-Control-не са необходими смесителна помпа и сет за повишаване температурата на водата от връщащата линия.
 • Производител Viessmann

24 073,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Нискотемпературен триходов котел на нафта/газ Тип SX2AD16
 • Коефициент на ефективност за работа на нафта: 89 % (Hs)/95 % (Hi).
 • Управление Vitotronic 100 CC1 по константна температура
 • Допустимо работно налягане 4 Бар
 • Допустима температура на подаващата линия 110 градуса
 • Интегрирана система за включване Therm-Control-не са необходими смесителна помпа и сет за повишаване температурата на водата от връщащата линия.
 • Производител Viessmann

33 093,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Нискотемпературен триходов котел на нафта/газ Тип SX2AD17
 • Коефициент на ефективност за работа на нафта: 89 % (Hs)/95 % (Hi).
 • Управление Vitotronic 100 CC1 по константна температура
 • Допустимо работно налягане 4 Бар
 • Допустима температура на подаващата линия 110 градуса
 • Интегрирана система за включване Therm-Control-не са необходими смесителна помпа и сет за повишаване температурата на водата от връщащата линия.
 • Производител Viessmann

38 014,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Нискотемпературен триходов котел на нафта/газ Тип SX2AD18
 • Коефициент на ефективност за работа на нафта: 89 % (Hs)/95 % (Hi).
 • Управление Vitotronic 100 CC1 по константна температура
 • Допустимо работно налягане 4 Бар
 • Допустима температура на подаващата линия 110 градуса
 • Интегрирана система за включване Therm-Control-не са необходими смесителна помпа и сет за повишаване температурата на водата от връщащата линия.
 • Производител Viessmann

42 795,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Нискотемпературен триходов котел на нафта/газ Тип SX2AD19
 • Коефициент на ефективност за работа на нафта: 89 % (Hs)/95 % (Hi).
 • Управление Vitotronic 100 CC1 по константна температура
 • Допустимо работно налягане 4 Бар
 • Допустима температура на подаващата линия 110 градуса
 • Интегрирана система за включване Therm-Control-не са необходими смесителна помпа и сет за повишаване температурата на водата от връщащата линия.
 • Производител Viessmann

47 114,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Нискотемпературен триходов котел на нафта/газ Тип SX2AD20
 • Коефициент на ефективност за работа на нафта: 89 % (Hs)/95 % (Hi).
 • Управление Vitotronic 100 CC1 по константна температура
 • Допустимо работно налягане 4 Бар
 • Допустима температура на подаващата линия 110 градуса
 • Интегрирана система за включване Therm-Control-не са необходими смесителна помпа и сет за повишаване температурата на водата от връщащата линия.
 • Производител Viessmann

52 918,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Нискотемпературен триходов котел на нафта/газ Тип SX2AD21
 • Коефициент на ефективност за работа на нафта: 89 % (Hs)/95 % (Hi).
 • Управление Vitotronic 100 CC1 по константна температура
 • Допустимо работно налягане 4 Бар
 • Допустима температура на подаващата линия 110 градуса
 • Интегрирана система за включване Therm-Control-не са необходими смесителна помпа и сет за повишаване температурата на водата от връщащата линия.
 • Производител Viessmann

62 012,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай