Буферни съдове за термопомпи

Бойлери с увеличена площ на серпентината за термопомпи