Vitodens 100-W
 • Пресостат  за диференциално налягане GGW A4 Dung за газ, въздух, димни газове, отработени газове
 • Използва се в автоматизиране работата на горелки, пещи, вентилация и климатични приложения.
 • Вход G 1/4, възможност за сдвояване
 • Максимално работно налягане: 500 mbar,
 • Диапазон на настройка между 1 ÷ 10 mbar.

475.00 лв.

Спецификация
Заяви интерес
Vitodens 100-W
 • Пресостат GW 50 A5  Dung за газ, въздух, димни газове, отработени газове
 • Използва се в автоматизиране работата на горелки, пещи, вентилация и климатични приложения.
 • Максимално работно налягане: 500 mbar,
 • Диапазон на настройка между 5 ÷ 50 mbar.

239,00 лв.

Спецификация
Заяви интерес
Vitodens 100-W
 • Пресостат GW 150 A5  Dung за газ, въздух, димни газове, отработени газове
 • Използва се в автоматизиране работата на горелки, пещи, вентилация и климатични приложения.
 • Максимално работно налягане: 500 mbar,
 • Диапазон на настройка между 30 ÷ 150 mbar.

225,00 лв.

Спецификация
Заяви интерес
Vitodens 100-W
 • Пресостат GW 500 A5  Dung за газ, въздух, димни газове, отработени газове
 • Използва се в автоматизиране работата на горелки, пещи, вентилация и климатични приложения.
 • Максимално работно налягане: 600 mbar,
 • Диапазон на настройка между 100 ÷ 500 mbar.

172,00 лв.

Спецификация
Заяви интерес
Vitodens 100-W
 • Пресостат GW 10 A6  Dung за газ, въздух, димни газове, отработени газове
 • Използва се в автоматизиране работата на горелки, пещи, вентилация и климатични приложения.
 • Вход G 1/4, възможност за сдвояване
 • Максимално работно налягане: 500 mbar,
 • Диапазон на настройка между 2 ÷ 10 mbar.

242,00 лв.

Спецификация
Заяви интерес
Vitodens 100-W
 • Пресостат GW 50 A6  Dung за газ, въздух, димни газове, отработени газове
 • Използва се в автоматизиране работата на горелки, пещи, вентилация и климатични приложения.
 • Вход G 1/4, възможност за сдвояване
 • Максимално работно налягане: 500 mbar,
 • Диапазон на настройка между 5 ÷ 50 mbar.

209,00 лв.

Спецификация
Заяви интерес
Vitodens 100-W
 • Пресостат GW 150 A6  Dung за газ, въздух, димни газове, отработени газове
 • Използва се в автоматизиране работата на горелки, пещи, вентилация и климатични приложения.
 • Вход G 1/4, възможност за сдвояване
 • Максимално работно налягане: 500 mbar,
 • Диапазон на настройка между 30 ÷ 150 mbar.

211,00 лв.

Спецификация
Заяви интерес
Vitodens 100-W
 • Пресостат GW 550 A6  Dung за газ, въздух, димни газове, отработени газове
 • Използва се в автоматизиране работата на горелки, пещи, вентилация и климатични приложения.
 • Вход G 1/4, възможност за сдвояване
 • Максимално работно налягане: 600 mbar,
 • Диапазон на настройка между 100 ÷ 500 mbar.

229,00 лв.

Спецификация
Заяви интерес