Vitodens 100-W
 • Пресостат за налягане за използване в автоматизиране работата на горелки, пещи, вентилация и климатични приложения.
 • Максимално работно налягане: 500 mbar,
 • Диапазон на настройка между 0.4 ÷ 3.0 mbar.

206,00 лв. със ДДС

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Пресостат за налягане за използване в автоматизиране работата на горелки, пещи, вентилация и климатични приложения.
 • Максимално работно налягане: 500 mbar,
 • Диапазон на настройка между 1 ÷ 10 mbar.

183,00 лв. със ДДС

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Пресостат за налягане за използване в автоматизиране работата на горелки, пещи, вентилация и климатични приложения.
 • Максимално работно налягане: 500 mbar,
 • Диапазон на настройка между 2.5 ÷ 50 mbar.

171,00 лв. със ДДС

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Пресостат за налягане за използване в автоматизиране работата на горелки, пещи, вентилация и климатични приложения.
 • Максимално работно налягане: 500 mbar,
 • Диапазон на настройка между 30 ÷150 mbar.

244,00 лв. със ДДС

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Диференциален пресостат за налягане
 • Приложения- автоматизиране работата на горелки, пещи, вентилация и климатични приложения и изходящи газове
 • Максимално работно налягане: 500 mbar,
 • Диапазон на настройка между 0.4 ÷ 3.0 mbar.

185,00 лв. със ДДС

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Диференциален пресостат за налягане
 • Приложения- автоматизиране работата на горелки, пещи, вентилация и климатични приложения и изходящи газове
 • Максимално работно налягане: 500 mbar,
 • Диапазон на настройка между 1 ÷ 10 mbar.

185,00 лв. със ДДС

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Диференциален пресостат за налягане
 • Приложения- автоматизиране работата на горелки, пещи, вентилация и климатични приложения и изходящи газове
 • Максимално работно налягане: 500 mbar,
 • Диапазон на настройка между 2.5 ÷ 50 mbar.

180,00 лв. със ДДС

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Диференциален пресостат за налягане
 • Приложения- автоматизиране работата на горелки, пещи, вентилация и климатични приложения и изходящи газове
 • LGW…A2P – снабдени с тест бутон
 • Максимално работно налягане: 500 mbar,
 • Диапазон на настройка между 0.4 ÷ 30 mbar.

225,00 лв. със ДДС

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Диференциален пресостат за налягане
 • Приложения- автоматизиране работата на горелки, пещи, вентилация и климатични приложения и изходящи газове
 • LGW…A2P – снабдени с тест бутон
 • Максимално работно налягане: 500 mbar,
 • Диапазон на настройка между 1 ÷ 10 mbar.

230,00 лв. със ДДС

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Диференциален пресостат за налягане
 • Приложения- автоматизиране работата на горелки, пещи, вентилация и климатични приложения и изходящи газове
 • LGW…A2P – снабдени с тест бутон
 • Максимално работно налягане: 500 mbar,
 • Диапазон на настройка между 2.5 ÷ 50 mbar.

230,00 лв. със ДДС

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Диференциален пресостат за налягане
 • Приложения- автоматизиране работата на горелки, пещи, вентилация и климатични приложения и изходящи газове
 • Максимално работно налягане: 100 mbar,
 • Диапазон на настройка между 0,2 ÷ 1,5 mbar.

155,00 лв. със ДДС

Спецификация
Поръчай