Unigas LO-35
  • Автоматична нафтова горелка
  • Мощност: 14-41 kW
  • Гориво: нафта (EL)
  • Регулиране: едностепенно
  • TUN стандарт: 58-100 мм
  • FI=80мм
  • Изпълнение: стандартно, с подгряване на горивото и LN (ниски емисии на NOx)
  • Подгревател
  • Производител: Unigas

824,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Unigas LO-60
  • Автоматична нафтова горелка
  • Мощност: 25-60 kW
  • Гориво: нафта (EL)
  • Регулиране: едностепенно
  • TUN LUN G: 58-169 мм
  • FI=80мм
  • Изпълнение: стандартно, с подгряване на горивото и LN (ниски емисии на NOx)
  • Подгревател
  • Производител: Unigas

878,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Unigas LO-90
  • Автоматична нафтова горелка
  • Мощност: 24-85 kW
  • Гориво: нафта (EL)
  • Регулиране: едностепенно
  • TUN LUN G: 58-149 мм
  • FI=80мм
  • Изпълнение: стандартно, с подгряване на горивото и LN (ниски емисии на NOx)
  • Подгревател
  • Производител: Unigas

986,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Unigas LO-140
  • Автоматична нафтова горелка
  • Мощност: 38-160 kW
  • Гориво: нафта (EL)
  • Регулиране: едностепенно
  • TUN стандарт: 80-170мм
  • FI=108мм
  • Изпълнение: стандартно, с подгряване на горивото и LN (ниски емисии на NOx)
  • Производител: Unigas

1176,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Unigas LO-200
  • Автоматична нафтова горелка
  • Мощност: 38-200 kW
  • Гориво: нафта (EL)
  • Регулиране: едностепенно
  • TUN стандарт: 65-170мм
  • FI=108мм
  • Изпълнение: стандартно, с подгряване на горивото и LN (ниски емисии на NOx)
  • Производител: Unigas

1164,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Unigas LO-280
  • Автоматична нафтова горелка
  • Мощност: 70-310 kW
  • Гориво: нафта (EL)
  • Регулиране: двустепенно
  • TUN стандарт: 163 мм
  • FI=108мм
  • Изпълнение: стандартно, с подгряване на горивото и LN (ниски емисии на NOx)
  • Производител: Unigas

3 046,00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай