Vitodens 100-W
 • Автоматична нафтова горелка
 • Мощност: 16,5 – 55 kW
 • Гориво: нафта (EL)
 • Вграден мениджър на горене
 • Регулиране: едностепенно
 • Изпълнение: стандартно, с подгряване на горивото и LN (ниски емисии на NOx)
 • Производител: Weishaupt

3 367.00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Автоматична нафтова горелка
 • Мощност: 35 – 100 kW
 • Гориво: нафта (EL)
 • Вграден дигитален мениджър на горене
 • Регулиране: едностепенно, двустепенно
 • Изпълнение: стандартно, Z, Z-LN
 • Производител: Weishaupt

4 305.00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Автоматична нафтова горелка
 • Мощност: 50 – 200 kW
 • Гориво: нафта (EL)
 • Вграден мениджър на горене
 • Регулиране: едностепенно, опционално : двустепенно
 • Изпълнение: стандартно, LN
 • Производител: Weishaupt

4 999.00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Автоматична нафтова горелка
 • Мощност: 60 – 330 kW
 • Гориво: нафта (EL)
 • Вграден мениджър на горене
 • Регулиране: двустепенно
 • Изпълнение: стандартно, LN
 • Производител: Weishaupt

8 372.00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Автоматична нафтова горелка
 • Мощност: 120 – 570 kW
 • Гориво: нафта (EL)
 • Вграден мениджър на горене
 • Регулиране: двустепенно
 • Изпълнение: стандартно, LN
 • Производител: Weishaupt

11 083.00 лв.

с ДДС
Спецификация
Поръчай