Vitodens 100-W
  • Промишлена горелка с дигитално управление
  • Мощност: 300 – 20 000 kW
  • Гориво: Нафта/мазут – Природен газ/пропан-бутан
  • Регулиране: модулиращо, плавно двустепенно
  • Возможност за подгрев на входния въздух до 250 °С
  • Налягане на подвързване на газа: до 10 бар
  • Поръчка на честотен регулатор интегриран в двигателя на вентилатора (опция)
  • eBUS- връзка за комуникация с други дигитални системи
  • Производител: Weishaupt

По запитване

Спецификация
Поръчай