Vitodens 100-W
 • Нова промишлена горелка с дигитално управление
 • Мощност: 1750 – 13000 kW
 • Гориво: Нафта
 • Регулиране: модулиращо
 • Опростени пусково наладъчни дейности.
 • Без разходи за външна вентилаторна станция(вентилатора е вграден)
 • Намаляват електро консумацията вентилатора на горелката ( използват се двигатели от клас IE3)
 • Без разходи за проектиране и изграждане на вентилационната система
 • Производител – Weishaupt

По запитване

Спецификация
Поръчай
Vitodens 100-W
 • Нова промишлена горелка с дигитално управление
 • Мощност: 2380 – 16000 kW
 • Гориво: Нафта
 • Регулиране: модулиращо
 • Опростени пусково наладъчни дейности.
 • Без разходи за външна вентилаторна станция(вентилатора е вграден)
 • Намаляват електро консумацията вентилатора на горелката ( използват се двигатели от клас IE3)
 • Без разходи за проектиране и изграждане на вентилационната система
 • Производител – Weishaupt

По запитване

Спецификация
Поръчай